تاريخ : جمعه ۲۰ فروردین۱۳۸۹ | | نویسنده : يزدان‌پرست


کرک‌ها (Trichomes) ضمائم اپیدرمي هستند كه در نتيجه افزايش حجم و طويل شدن سلولهاي اپيدرم يا تقسيمات سلولي آن حاصل مي‌شوند. كرك‌ها جزء بافت محافظ گياه بوده و برحسب شكل، اندازه و تعداد سلولها در گياهان مختلف متفاوتند و اشكال متنوعي خواهند داشت. در سطح برگ، ميوه، ساقه، تخمدان و پرچمها نیز يافت مي‌شوند

 

* شكل كرك يك رديفي (چند سلولي ساده)


كركها برحسب نوع ساختار به کرک تك سلولي (Unicellular trichome) و کرک چند سلولي (ulticellular trichome) تقسيم مي‌گردند. هركدام از اين دو نوع نيز خود يا ساده‌اند يا منشعب. به طور مثال كركهاي گلبرگ رز از نوع تك سلولي ساده بوده، در حاليكه كركهاي كيسه كشيش (Capsella bursa-pastoris)‌ از نوع تك سلولي منشعب مي‌باشد

به طور كلي بر حسب شكل، كركها را مي‌توان چنين دسته‌بندي نمود:

۱- كرك سوزني: تك سلولي ساده، مثال: جنس Ficus elastica 

۲- كرك يك رديفي: چند سلولي ساده، مثال: گیاه شمعداني (Pelargonium)

۳- كرك خوشه‌اي: چند سلولي منشعب، مثال: جنس Arabidopsis (ديدن اين تصوير نيز خالي از لطف نيست)

۴- كرك ستاره‌اي: تك سلولي منشعب، مثال: جنس كيسه كشيش (Capsella bursa-pastoris)

۵- كرك درخت مانند: چندسلولي منشعب، مثال: برگ چنار (Platanus). لازم به ذكر است كه به اين كرك، مطبق نيز مي‌گويند

۶- كرك سپر مانند: چند سلولي منشعب بود، مثال: ميوه سنجد (Elaeagnus)

۷- كرك چند سلولي كوتاه: مثال جنس سيب‌زميني (Solanum)

علاوه بر موارد فوق، كركها را نيز مي‌توان بر حسب نوع عملكرد آنها به ۱- كركهاي محافظ يا پوششي كه از تعرق سريع گياه جلوگيري به عمل آورده و جلوي تشعشعات مضر آفتاب را مي­گيرد و ۲- كركهاي ترشحي (Secretory trichome) كه نوك آنها متورم گرديده و معمولاً حاوي اسيد فرميك يا اسيد سيتريك، اسانسها و روغنهاي فرار مي‌باشد (به كركهاي غده‌اي (Glandular trichome) نيز معروفند كه يك سلولي تا چند سلولي هستند) تقسيم كرد. نمونه كركهاي ترشحي را در ساقه و برگ گياه شمعداني مي‌توان مشاهده نمود. تصوير ۱ و ۲

 امکانات وب

  • ایران کاشی
  • راکت